SURPLUS:

 

Mantelzorg (MZ):

Het voeren van individuele steun- of familiegesprekken. Hierbij wordt de zorg bespreekbaar gemaakt, onderzoeken we grenzen en mogelijkheden. Praktische hulp zoals het aanvragen van een mantelzorgcompliment en de doorverwijzing naar respijtzorg. Lotgenotencontact en cursussen. Een voorbeeld hiervan is ‘omgaan met dementie’. Tijdens deze  bijeenkomsten worden kennis en ervaring gedeeld. 

 

Mantelzorgcoach (MZ coach):

Een mantelzorgcoach is een specifiek opgeleide vrijwilliger die de mantelzorger een bepaalde periode kan  ondersteunen. De ondersteuning kan bestaan uit het bieden van een luisterend oor en het bijstaan in papier- en regelwerk. Ook voor tips en advies over jouw rol als mantelzorger kun je bij de mantelzorgcoach terecht. Samen kijken we naar de mogelijkheden om je sociale netwerk te versterken.  

 

Buddyzorg (BZ):

Een steun en toeverlaat voor mensen met een langdurige, chronische of levensbedreigende ziekte. (Bijvoorbeeld MS, HIV of een beroerte/CVA). De vrijwillige buddy is gericht op verwerken, maar ook op vooruitkijken en het vinden van nieuwe mogelijkheden. Een buddy is geschoold en werkt vanuit gelijkwaardigheid.

Vriendendienst (VD)

Deze dienstverlening die Surplus aanbiedt in samenwerking met het GGz, richt zich op het ondersteunen van thuiswonende mensen met langdurige psychische/psychiatrische problematiek. Het doel is om isolement te doorbreken en vanuit contact met de vrijwilliger of maatje te werken aan persoonlijke doelen.

 

U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30—17.00 uur via Surplus op telefoonnummer 0162-748600    

Petra de Kramer, consulent BZ, VD                        06 -120 63 566   Petra.de.Kramer@surpluswelzijn.nl   

Leonie Willemse, consulent MZ, MZ-coach             06 -120 54 940   Leonie.Willemse@surpluswelzijn.nl