Sociale alarmering

Voelt u zich niet meer veilig thuis omdat u bang bent dat er geen hulp is als er iets gebeurd? Sociale alarmering van de SWOG maakt het mogelijk om, met één druk op de knop, hulp in te schakelen in geval van nood. Dag en nacht, 7 dagen in de week. Uw alarm wordt dus altijd beantwoord.

Als er iets gebeurt is een simpele druk op de alarmknop voldoende. Nadat u de alarmknop heeft ingedrukt hoort u meteen de stem van een medewerker van de alarmcentrale luid en duidelijk in uw woning. Deze medewerker vraagt u wat er aan de hand is. De medewerker is speciaal (medisch) opgeleid om de situatie goed te kunnen beoordelen en ziet meteen op een computerscherm wie u bent en waar u woont. De alarmcentrale zorgt er vervolgens voor dat binnen korte tijd de benodigde hulp wordt ingeschakeld. Dit zijn de 3 door u opgegeven contactpersonen (kinderen, buren, vrienden). Zij hebben dan ook een sleutel van uw woning en wonen niet al te ver weg. Bij acute nood waarschuwt de alarmcentrale uiteraard wel direct de huisarts of een ambulance.

Voor het gebruik van een personenalarmeringssysteem betaalt u een abonnementsprijs van € 17,25. Deze wordt maandelijks geïncasseerd. Er worden eenmalig aansluitkosten in rekening gebracht van € 17,25. Voor een spoed-aansluiting wordt € 17,25 extra in rekening gebracht. Een spoedaansluiting gaat altijd in overleg. In geval van beëindiging van het contract zullen er afsluitkosten van € 17,25 in rekening gebracht worden.

Het alarmapparaat wordt aangesloten op uw vaste telefoonaansluiting.

Het complete alarmsysteem bestaat uit een alarmkastje, adapter, snoer en halszender. Een polsbandje kan voor € 5,00 bijgeleverd of nageleverd worden. Een extra zender, bijvoorbeeld in geval van echtparen, kan geleverd worden voor € 3,00 per maand. Bij verlies van de zender zal een nieuwe zender à € 100,00 in rekening worden gebracht.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de personenalarmering. Vraag dit na bij uw eigen zorgverzekeraar.

Wilt u meer informatie over de personenalarmering? Bel dan naar Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg. Tel. 0162-520706

Professionele alarmering

U kunt ook kiezen voor directe hulp door een professionele zorgverlener. U hoeft dan geen telefoonnummers van contactpersonen door te geven. Aan deze vorm van dienstverlening zijn wel extra kosten verbonden. U kunt dit aanvragen bij Thebe.

Tel. 088-3747576 of kijk op www.thebe.nl.