Met AutoMaatje naar de stembus.

Bent u minder mobiel en wilt u toch graag uw stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart? Wij hebben vrijwilligers klaar staan die u graag naar de stembus brengen!

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Alle inwoners van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om hun stem uit te brengen. Op 15 en 16 maart is er binnen de gemeente extra gelegenheid om vervroegd te stemmen voor mensen die extra kwetsbare zijn voor COVID-19. Alle 70-plusser wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om per brief te stemmen. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om op de verkiezingsdag te stemmen via het geven van een volmacht.   

ANWB Automaatje biedt de mogelijkheid om minder mobiele personen naar het stemlokaal te brengen. ANWB AutoMaatje Geertruidenberg heeft vrijwillige chauffeurs beschikbaar die de mensen in alle opzichten veilig willen vervoeren. De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden, brengt u naar het stembureau en daarna weer naar huis. 

Wie gebruik wil maken van vervoer naar de stembus belt liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2 werkdagen van tevoren. Neem dan contact op met ANWB AutoMaatje Geertruidenberg op 0162-520706 of info@swog.nl op werkdagen tussen 09.00-12.00uur. U betaalt voor het vervoer een kleine vergoeding aan de vrijwillige chauffeur van € 0,30 voor elke gereden kilometer.

Met AutoMaatje uw corona vaccinatie halen

We rijden op dit moment enkel medisch noodzakelijke ritjes. Denk hierbij aan een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of een afspraak in het ziekenhuis.

Mocht u een brief hebben ontvangen voor het maken van een afspraak voor uw vaccinatie, u kunt ook voor dit ritje gebruik maken van het AutoMaatje.

We blijven natuurlijk wel uiterst waakzaam. Daarom zullen er, bij het aanvragen van de rit, enkele controlevragen worden gesteld om vast te stellen dat u geen klachten heeft die passen bij corona.

  • In het voertuig mogen maximaal twee mensen zitten, de passagier en de chauffeur.
  • De matchmaker (diegene die de ritjes koppelt) zal zowel aan de passagier als aan de chauffeur enkele controlevragen stellen.
  • De passagier, evenals de chauffeur dienen een mondkapje en (latex)handschoenen te dragen. De passagier en de chauffeur dienen hier zelf over te beschikken.
  • Voorafgaand aan de rit stelt ook de chauffeur weer enkele controlevragen.
  • Na de rit zal de auto door de chauffeur zorgvuldig gedesinfecteerd worden.

Wilt u een ritje aanvragen? Bel dan, minimaal twee werkdagen van tevoren, tussen 9:00 uur en 12:00 uur naar de SWOG: 0162-520706 of via e-mail: automaatje@swog.nl.

Vlaggetjes in de maak

Mevrouw Oome
Nellie van Keulen
Vlaggetjes bij Theek 5
Riet Broeders
Ludwien van der Valk
Meijs Kok
Anoniem in de brievenbus gedaan
Trees Ouderkerk
Irene de Keizer en Marianne Broekmans
Theo en Annie de Wijs

Er wordt hard gewerkt aan de vlaggetjes.

Doet u ook mee?

Kerst 2020

Kerstkaarten voor senioren

Afgelopen week hebben onze vrijwilligers ca. 250 kerstkaarten bezorgd bij senioren binnen de gemeente Geertruidenberg.
Een bijzondere samenwerking tussen Basisschool De Schoof en de SWOG.

Vrijwilligers van de SWOG gaan weer bellen!

Het Corona-virus houdt ons allen bezig. Door de aangescherpte maatregelen vallen veel senioren in een isolement. Zij missen de bezoekjes van o.a. kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Ongeveer een half jaar geleden zijn om die reden de vrijwilligers van de SWOG gaan bellen met senioren in de gemeente Geertruidenberg. Een initiatief wat zeer goed ontvangen is.

Wekelijks een telefoontje, een “bakje-koffie-gesprek”, is iets waar naar uitgekeken werd.

Om die reden gaan de vrijwilligers dit weer oppakken. Vanaf 9 november kunt u een telefoontje van hen verwachten.

Mocht u vragen hebben kunt u ons bellen op telefoonnummer 0162-520706

AutoMaatje in coronatijd

U kunt momenteel enkel medisch noodzakelijke ritjes aanvragen bij de SWOG. Er zullen bij het aanvragen van de rit, enkele controlevragen worden gesteld om vast te stellen dat u geen klachten heeft die passen bij corona.

  • In het voertuig mogen maximaal twee mensen zitten, de passagier en de chauffeur.
  • De matchmaker (diegene die de ritjes koppelt) zal zowel aan de passagier als aan de chauffeur enkele controlevragen stellen.
  • De passagier, evenals de chauffeur dienen een mondkapje en (latex)handschoenen te dragen. De passagier en de chauffeur dienen hier zelf over te beschikken.
  • Voorafgaand aan de rit stelt ook de chauffeur weer enkele controlevragen.
  • Na de rit zal de auto door de chauffeur zorgvuldig gedesinfecteerd worden.

Wilt u een ritje aanvragen? Bel dan, minimaal twee werkdagen van tevoren, tussen 9:00 uur en 12:00 uur naar de SWOG: 0162-520706 of via e-mail: automaatje@swog.nl.

ANBO heropent coronalijn voor ouderen vanwege groeiend aantal vragen

De ANBO heeft maandag de speciale telefoonlijn voor ouderen met vragen over het coronavirus heropend. De landelijke ouderenbond merkt dat de toename van het aantal coronabesmettingen tot nieuwe vragen leidt. Ook vrezen veel senioren de eenzaamheid die bij een nakende tweede lockdown op de loer ligt.

De ANBO opende half maart een coronalijn voor ouderen. Tijdens de eerste lockdown werd deze lijn dagelijks vel…e honderden keren gebeld. In totaal ontvingen de vrijwilligers van de organisatie meer dan zevenduizend telefoontjes. In juni droogde het aantal gesprekken op en werd de lijn gesloten.

“We merken dat de vragen die deze groep heeft weer snel toenemen”, stelt een woordvoerder van de ANBO. “Er is veel onduidelijkheid over vooral de regionale maatregelen. Zeventigplussers weten niet goed waar ze aan toe zijn en wat ze nog veilig kunnen doen.”

Ouderen behoren tot de groep die kwetsbaar voor het coronavirus is. “Al geven we vitale ouderen wel het advies vooral in beweging te blijven zolang dat kan”, beklemtoont de zegsvrouw.

Ouderen zijn bang hun familie weer lang niet te zien
Ook bellen veel ouderen vanwege de eenzaamheid die ze vrezen als er een nieuwe gedeeltelijke lockdown komt. “Tijdens de vorige periode nam het aantal ouderen dat last van eenzaamheid en depressie had snel toe”, weet de ANBO-woordvoerder. “Nu de besmettingen weer snel toenemen, zijn veel ouderen bang dat zij de komende maanden hun familie of kleinkinderen weer niet kunnen zien.”

Uit een recente enquête blijkt dat veel ouderen extra maatregelen nemen om zichzelf te beschermen. Drie kwart van de respondenten zegt minder of geen bezoek te ontvangen, minder vaak naar de supermarkt te gaan, activiteiten over te slaan en niet meer naar een restaurant, café, theater of museum te gaan.

De coronalijn( 0348-46 66 66) is op werkdagen overdag te bereiken.