Tips voor mantelzorgers

Informatie
Informatie over het ziektebeeld van uw partner, kind, vriend of buur kan voordelig zijn in het samen nemen van beslissingen. Bezoek samen bijvoorbeeld een doktersafspraak. Twee mensen horen meer dan een.

Keukentafelgesprek
Heeft u een gesprek met de Wmo- consulent of een andere professional? Bekijk deze checklist voor mantelzorgers als een goede voorbereiding voor een keukentafelgesprek. Een goede voorbereiding voorkomt verrassingen of teleurstelling: https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Tiplijst_Keukentafel_WEB.pdf

Gezondheid
Uw gezondheid is ontzettend belangrijk. Gaat het niet goed met u, dan gaat het niet goed met degene voor wie u zorgt. Luister naar de signalen van uw lichaam, neem voldoende slaap, eet gezond en blijf bewegen.

Grenzen
Het is niet erg om af en toe een stap achteruit te doen en ruimte te geven aan bijvoorbeeld emotie. De druk van langdurig zorgen vraagt veel van mensen. Het is goed om regelmatig, structureel een stapje achteruit te doen om weer op te laden en de verantwoordelijkheid te dragen.

Samen kom je verder
Overleg met familie en vrienden wie wat bijdraagt in de zorg. Kan degene voor wie u zorgt bijvoorbeeld niet (lang) alleen blijven? Ga op zoek naar een kennis die een momenten kan opvangen, overleg over de inzet van een (zorg)vrijwilliger via Surplus Welzijn Informele Zorg of vraag professionele vervangende zorg aan via het Wmo-loket.

Loslaten
Op welke momenten kunt u de zorg even loslaten? Zoek ontspanningsmomenten gedurende de dag en week. Waak ervoor dat een hobby of interesses naar de achtergrond verdwijnt en onderhoudt contact met vrienden. Ontspanning zit in kleine dingen. Het kan ook een kop koffie zijn in de achtertuin, zorgen even van je afschrijven of het maken van een wandeling.

Ontmoet mantelzorgers
Het delen van ervaringen kan ontspannen en je zelfvertrouwen herijken bij vragen zoals “doe ik het wel goed?”. Daarnaast doet u tips en adviezen op van andere ervaringsdeskundigen. Surplus Welzijn Informele Zorg organiseert open koffie inloop momenten in de gemeente, waar mantelzorgers elkaar kunnen treffen onder het genot van een kop koffie of thee.

Opname
Het is soms lastig om te accepteren dat een partner of ouder in een instelling verblijft. Het is verlies dat een plek in uw leven moet krijgen. Praat hierover met een goede bekende, met andere mantelzorgers die de afdeling bezoeken of met een consulent mantelzorg.
Vaak is de betreffende instelling onbekend voor u en zo ook de regels en mogelijkheden. Blijf in gesprek met de zorgmedewerkers en spreek uw verwachtingen uit. Als mantelzorger bent u ervaringsdeskundig! Deel uw kennis en ervaringen in de zorg zodat professionals hierbij kunnen aansluiten. Heeft u vragen? Ook na opname kunt u terecht bij de consulent mantelzorgondersteuning van Surplus Welzijn Informele Zorg.

Tips bij dementie
De website van Alzheimer-Nederland biedt veel informatie en tips http://www.alzheimer-nederland.nl. Ook kunt u terecht bij de dementieconsulent van uw gemeente of bezoek het plaatselijke Dementiecafé.