Buurtsportcoach Geertruidenberg – www.buurtsportcoachgeertruidenberg.nl

Consumentenwijzer – www.consuwijzer.nl

Dementiepunt – www.dementiezorg.nl

Toegankelijk Geertruidenberg (voorheen: Gehandicapten-platform) – www.gp-geertruidenberg.nl

Gemeente Geertruidenberg – www.geertruidenberg.nl

Surplus Welzijn – www.surpluswelzijn.nl

KBO-Brabant – www.kbo-brabant.nl

Vergelijkingssite voor Zorgverzekeringen –www.zorgverzekering.net/ouderen

De Riethorst Stromenland – www.deriethorststromenland.nl

SLOG (Lokale Omroep van Geertruidenberg) – www.slog.nl

Thebe – www.thebe.nl

Trema – www.trema.org

Aangepaste vakantie – www.deblauwegids.nl

Zorgorganisatie Het Hoge Veer – www.hogeveer.nl

Medipoint – www.medipoint.nl

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) – www.vptz.nl 

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring gaan per 1 januari 2021 fuseren – www.mijzo.nl