Brainstorm informatiemiddag

Informatie middag “Actief zijn en blijven met geheugenproblemen”

Op 10 oktober a.s. organiseert de werkgroep Brainstorm een informatiemiddag over actief blijven met dementie en/of niet aangeboren hersenletsel. Brainstorm heeft als doel een ontmoetingsplaats te vormen voor patiënten en hun naasten. Voorop staat een goede sfeer voor mensen die worstelen met hersenproblemen. Eens per kwartaal wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Het thema van 10 oktober is “actief zijn en mee (blijven) doen, ondanks geheugenproblemen zoals dementie”. Bij geheugenproblemen of zorg voor iemand met geheugenproblemen komt u voor problemen en zorgen te staan. De aandacht is vaak meer gericht op wat er niet meer kan dan op de mogelijkheden. Dat maakt dat er vaak standaardoplossingen worden gezocht. Vaak is er bij beginnende en matige dementie echter veel meer mogelijk! Heeft u bijvoorbeeld al eens gehoord van walking football of het bestaan van een zangkoor speciaal voor mensen met geheugenproblemen? Kent u de activiteiten van de buurtsportcoaches in Geertruidenberg? En wist u dat er vrijwilligers zijn die samen activiteiten met u kunnen ondernemen of vervoer bieden via het project Automaatje? Samen met Ariëtte van de Steeg van Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg en Buurtsportcoach Hennie Kuijk gaan we in gesprek over hoe actief te blijven met geheugenproblemen, sociaal dingen te ondernemen en mentaal en fysiek in beweging te blijven. Praktische informatie De bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober van 14:00 uur tot 15:30 uur in Cultureel Centrum De Schattelijn. Casemanager dementie Daan van Delden en consulent mantelzorg Leonie Willemse heten u hier van harte welkom! Het programma start op 14:15 uur en duurt tot maximaal 15:00 uur. Daarna is er gelegenheid om verder te praten met een kop koffie of thee. U hoeft zich niet aan te melden voor de bijeenkomst. De Brainstorm werkgroep bestaat uit medewerkers van De Riethorst Stromenland, Thebe en Surplus.

Wilt u meer weten?  Mail naar mantelzorg.geertruidenberg@surplus of bel naar 0162-748600.

Mail naar mantelzorg.geertruidenberg@surplus of bel naar 0162-748600.