Huisbezoek aan 75-plussers

In oktober 2017 is Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg (SWOG) gestart met huisbezoeken aan 75-plussers. De eerste groep van 80 tot 85 jaar is afgerond. De groep die nu is benaderd zijn de 75 tot 80 jarigen in Geertruidenberg en Raamsdonk. Na afronding van deze groep zullen de inwoners van Raamsdonksveer worden benaderd.
Vrijwilligers gaan in gesprek met mensen van 75 jaar en ouder. Het doel van het project is een beeld te krijgen van het welbevinden van de senioren in de gemeente Geertruidenberg. De SWOG wil de informatie, die anoniem wordt verwerkt, vertalen naar welzijn- en ondersteuningsaanbod dat aansluit bij de vraag van de senioren. Daarnaast geeft de SWOG tijdens het gesprek informatie en advies over activiteiten, diensten en regelingen in de gemeente Geertruidenberg. De insteek is dat senioren op een prettige en leefbare manier zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving.
De vrijwilligers zijn speciaal getraind voor deze huisbezoeken. Vragen over bijvoorbeeld gezondheid, sociale contacten, wonen en dagelijks functioneren komen aan bod.
De ontvangers van de brief kunnen zelf aangeven of ze een huisbezoek op prijs stellen. De gegevens worden anoniem verwerkt, maar het is ook mogelijk om op verzoek van de deelnemer persoonlijke aantekeningen te maken gericht op verdere actie. De SWOG zal hen direct helpen of begeleiden naar een instantie.
Wilt u een huisbezoek? Dan kunt u contact opnemen met de SWOG, tel. 0162-520706.