Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Mantelzorgers

Gemeente Geertruidenberg.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) mantelzorgers

De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is een landelijke (tijdelijke) regeling. Via de HHT kan de gemeente tijdelijk extra huishoudelijke hulp beschikbaar stellen aan inwoners. Het gaat dan om inwoners die tot een bepaalde doelgroep horen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de gemeente Geertruidenberg zetten we de HHT in voor mantelzorgers. Zij kunnen via de HHT (extra) uren huishoudelijke hulp ontvangen. Hiermee worden mantelzorgers ontlast.

Voorwaarden aanvragen HHT

  • U bent mantelzorger van een persoon met (medische) beperkingen.
  • U bent woonachtig in de gemeente Geertruidenberg.
  • U verleent mantelzorg aan een hulpbehoevend iemand. De zorg komt voort uit een sociale relatie én het overtreft de gebruikelijke zorg.
  • U verleent mantelzorg die u niet in het kader van een hulpverlenend beroep of persoonsgebonden budget (PGB) geeft.
  • U verleent zorg aan thuiswonende zorgvragers.
  • U voert uw mantelzorgtaken in gemiddeld meer dan 8 uur per week uit.
  • Het mantelzorgen is een vaste taak en komt wekelijks terug.

Of:

Er is sprake van een schrijnende of complexe situatie waardoor er tijdelijk extra uren hulp bij het huishouden noodzakelijk zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ernstige vervuiling van een woning of extreme verzamelwoede waarbij ingrijpen noodzakelijk is.

Hoeveel uren kunt u aanvragen?

U kunt maximaal 4 uur per week per persoon/huishouden aanvragen.

Aan wie moet u de aanvraag richten?

Vul het aanvraagformulier (144,91 KB) in en stuur het naar het Sociaal Wijkteam van de gemeente. Op basis van uw aanvraag beslissen wij of u in aanmerking komt voor deze toelage. Het kan zijn dat wij u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek om inzage te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Wat moet u doen als u in aanmerking komt voor deze regeling?

Na goedkeuring van uw aanvraag kunt u contact opnemen met een van de gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp van de gemeente. Met hen kunt u een afspraak maken over de inzet van de goedgekeurde uren huishoudelijke hulp.

Via het ingevulde aanvraagformulier huishoudelijke hulp toelage bepalen wij of u tot doelgroep hoort die in aanmerking komt voor de tijdelijke HHT-regeling. U heeft met dit formulier (nog) geen recht op de inzet van uren uit de HHT.

Wat kost het?

  • U betaalt als mantelzorger een eigen bijdrage voor deze huishoudelijke hulp van € 5,- per uur. U betaalt deze bijdrage aan de zorgaanbieder. De aanbieder zal u hiervoor een rekening sturen. De uren worden pas ingezet als uw betaling bij de aanbieder is binnengekomen.
  • De gemeente betaalt de resterende kosten van ongeveer € 20,53 per uur (2019).

aanvraagformulier Huishoudelijke hulp toelage 2019.docx(35,15 KB)