Huishoudelijke Hulp Toelage…

De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is een landelijke (tijdelijke) regeling. Via de HHT kan de gemeente tijdelijk extra huishoudelijke hulp beschikbaar stellen aan inwoners. Het gaat dan om inwoners die tot een bepaalde doelgroep horen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de gemeente Geertruidenberg zetten we de HHT in voor mantelzorgers. Zij kunnen via de HHT (extra) uren huishoudelijke hulp ontvangen. Hiermee worden mantelzorgers ontlast.

link naar de gemeente Geertruidenberg.