Stop Ouderenmishandeling

Op 19 maart gaf Veilig Thuis West Brabant voorlichting aan vrijwilligers over ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.

Ouderenmishandeling komt veel vaker voor dan je denkt. Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling.
Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder.

Het komt in vele vormen voor en er rust een groot taboe op. Ouderenmishandeling kan overal voorkomen, thuis, op de dagopvang of in een woonzorginstelling.
Op al deze plaatsen kan ouderen-mishandeling voorkomen: door familie, vrienden, professionals, medebewoners en vrijwilligers.
Verwaarlozing en mishandeling gebeuren meestal onbedoeld; uit onmacht, onkunde of onwetendheid.
Soms mishandelt iemand echter bewust, bijvoorbeeld omdat hij/zij er financieel beter van wil worden of kwaad is op het slachtoffer.

Ouderen treden vaak niet naar buiten als ze slachtoffer zijn. Bijvoorbeeld uit schaamte of uit angst voor de gevolgen.

Niks doen is geen optie! Vermoed u ouderenmishandeling of wilt u meer weten.
Neemt contact op met Veilig Thuis West-Brabant. Bel gratis 0800-2000 (Dag en nacht bereikbaar. Ook in het weekend)

Of kijk op www.veiligthuiswb.nl. U kunt het ook bespreken met bijvoorbeeld uw huisarts, wijkverpleegkundige of de SWOG.