Wijkgericht samenwerken

Elke bewoner van gemeente Geertruidenberg kan namens de wijk, buurt, straat of vereniging een aanvraag indienen voor een wijkbudget. Het gaat om burgerinitiatieven dus wordt er ook iets van de burgers verwacht.

Heb je een leuk initiatief, dat ten goede komt voor de algehele leefbaarheid binnen uw wijk? Denk hierbij aan het plaatsen van speeltoestellen voor jong en oud, fleurige plantjes in de straat, een wijkfeest of het maken van een kunstwerk met de bewoners uit de buurt. Misschien heb je een ander initiatief voor jouw wijk?

Kijk dan eens op de site van de gemeente Geertruidenberg:

https://www.geertruidenberg.nl/inwoners/wijkgericht-samenwerken_42872/