Mantel zorgwaardering 2016 !!! voor 1april 2017

Klik hier voor informatie;

Informatie-mantelzorgwaardering-geertruidenberg-2016

Klik hier voor een aanvraagformulier;

Aanvraagformulier-mantelzorgwaardering-geertruidenberg-2016

5 November Landelijke Natuurwerkdag

Zaterdag 5 november is het weer landelijke natuurwerkdag. Ook in het Koningspark in Raamsdonksveer gaan ze lekker aan de slag om het opgeknapte park winterklaar te maken. De Stichting is nog op zoek naar vrijwilligers. Klik op onderstaande link voor meer informatie.

http://www.hetkoningspark.nl/5-november-landelijke-natuurwerkdag/

Kom naar de dag van de ouderen!!!

KOM NAAR DE DAG VAN DE OUDEREN,  op vrijdag 7 oktober.

klik op deze link;    poster-dvo

Aan tafel! Iedereen eet mee.

De Week van de Toegankelijkheid staat dit jaar in het teken van VOEDING. In de 1e week van oktober organiseren lokale belangenorganisaties, instellingen en bedrijven activiteiten om aandacht te vragen voor toegankelijkheid in het algemeen en bereikbaarheid en bruikbaarheid in het bijzonder.

zie de link persbericht om aan te melden.

Voorlichting Mobiliteitsconsulent Openbaar Vervoer

Voorlichting Mobiliteitsconsulent Openbaar Vervoer

Op dinsdag 9 augustus om 10.30 uur zal vrijwilliger Frank Duivestein voorlichting geven en vragen beantwoorden over het Openbaar Vervoer in de regio. Heeft u een vraag over de aanschaf van een OV-chipkaart? Wilt u weten hoe u met de trein, bus of deeltaxi op uw bestemming komt en wat dit kost? Kom dan naar de voorlichting. Deze en vele andere onderwerpen komen aan bod.

De voorlichting is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. Adres: Kardeel 139a in Raamsdonksveer.

Kunt u niet bij de voorlichting aanwezig zijn maar heeft u wel een vraag?  Neem dan contact op met Trema en vraag naar de mobiliteitsconsulent. Het tel.nr. is 0183-408444 of mail naar infovervoergeertruidenberg@trema.org.

Streep door bezuiniging op was- en strijkservice

In september 2015 stuurden wij alle gebruikers van huishoudelijke hulp in onze gemeente een brief. In deze brief stond dat het gemeentelijke budget voor huishoudelijke hulp door het rijk met ongeveer 40% was gekort.

De gemeente Geertruidenberg heeft het grootste gedeelte van deze korting zelf binnen de eigen begroting opgevangen. Wel was de gemeente toen genoodzaakt om nog twee, relatief kleinere, wijzigingen in de huishoudelijke hulp door te voeren. Het ging hierbij om:

Het invoeren van snipperdagen;
Het anders organiseren van de was- en strijkservice.
De eerste wijziging hebben wij inmiddels doorgevoerd (per 1-1-2016). De snipperdagenregeling blijft gewoon van kracht. Over de tweede wijziging hebben we u eerder laten weten dat u halverwege 2016 meer informatie zou krijgen.

Heroverweging raad
De bezuiniging op de was- en strijkservice is heroverwogen in de raadsvergadering van 14 juli. De gemeenteraad was unaniem van mening dat deze bezuiniging op de was- en strijkservice inmiddels niet meer zo dringend is. Er is namelijk een overschot binnen de ontvangen gelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook vond de gemeenteraad dat er voor gebruikers van huishoudelijke hulp nadelen kleven aan een eventuele verandering van de was- en strijkservice.

Conclusie
Kort samengevat is dus de conclusie: “de bezuiniging op de was- en strijkservice is van de baan”. Dit is goed nieuws voor onze inwoners, die binnen de huishoudelijke hulp ook een indicatie hebben voor de was- en strijkservice. Er treedt dus géén wijziging op in de was- en strijkservice: uw vertrouwde huishoudelijke hulp blijft uw was en uw strijk verzorgen!

Bron; Gemeente Geertruidenberg  , actueel-nieuws.

Gevraagd: input van mantelzorgers over mantelzorgondersteuning

Wij zijn benieuwd naar de mening van mantelzorgers over hoe de gemeente Geertruidenberg de mantelzorgondersteuning heeft georganiseerd. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Aanleiding
De gemeente Geertruidenberg is in 2016 bezig met het opstellen van nieuw beleid op het gebied van mantelzorg, vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk. Hiervoor willen we graag de ervaringen horen van mantelzorgers en vrijwilligers.

Enquête
Zorgt u voor uw naaste? Dan nodigen wij u van harte uit om een korte vragenlijst in te vullen. Deze is te vinden via www.geertruidenberg.nl/mantelzorgbeleid en in te vullen tot en met 31 augustus 2016.

Uw deelname aan de enquête is belangrijk voor ons om erachter te komen wat u vindt van ons huidige beleid. Daarnaast horen we graag wat we zouden kunnen verbeteren. De enquête is volledig anoniem. Onder de mensen die de enquête volledig hebben ingevuld, verloten wij een verwenpakket. Aan de personen die hier kans op willen maken, vragen we wel contactgegevens maar dit wordt niet gekoppeld aan de gegeven antwoorden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantine Meeuwisse, beleidsmedewerker Wmo via e-mail: j.meeuwisse@geertruidenberg.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0162.

Bron;Gemeente Geertruidenberg, inwoner-actueel-nieuws.http://www.geertruidenberg.nl/mantelzorgbeleid

Scootmobiel

De scootmobielcursus zit er op.De deelnemers hebben het theorie en praktijkdeel goed doorlopen en veel nieuwe dingen geleerd. Met dank aan alle vrijwilligers!

De dag is mogelijk gemaakt door het Gehandicaptenplatform, Veilig Verkeer Geertruidenberg, de Gemeente Geertruidenberg en de SWOG.

Volgend jaar organiseren we weer een cursus. Heeft u tussentijds hulp nodig omdat u wat onzeker bent tijdens het rijden? Neem dan contact op met de SWOG, de Gemeente Geertruidenberg of het Gehandicaptenplatform.

Wij vinden het belangrijk dat u veilig de weg op kunt!