Gevraagd: input van mantelzorgers over mantelzorgondersteuning

Wij zijn benieuwd naar de mening van mantelzorgers over hoe de gemeente Geertruidenberg de mantelzorgondersteuning heeft georganiseerd. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Aanleiding
De gemeente Geertruidenberg is in 2016 bezig met het opstellen van nieuw beleid op het gebied van mantelzorg, vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk. Hiervoor willen we graag de ervaringen horen van mantelzorgers en vrijwilligers.

Enquête
Zorgt u voor uw naaste? Dan nodigen wij u van harte uit om een korte vragenlijst in te vullen. Deze is te vinden via www.geertruidenberg.nl/mantelzorgbeleid en in te vullen tot en met 31 augustus 2016.

Uw deelname aan de enquête is belangrijk voor ons om erachter te komen wat u vindt van ons huidige beleid. Daarnaast horen we graag wat we zouden kunnen verbeteren. De enquête is volledig anoniem. Onder de mensen die de enquête volledig hebben ingevuld, verloten wij een verwenpakket. Aan de personen die hier kans op willen maken, vragen we wel contactgegevens maar dit wordt niet gekoppeld aan de gegeven antwoorden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantine Meeuwisse, beleidsmedewerker Wmo via e-mail: j.meeuwisse@geertruidenberg.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0162.

Bron;Gemeente Geertruidenberg, inwoner-actueel-nieuws.http://www.geertruidenberg.nl/mantelzorgbeleid