Streep door bezuiniging op was- en strijkservice

In september 2015 stuurden wij alle gebruikers van huishoudelijke hulp in onze gemeente een brief. In deze brief stond dat het gemeentelijke budget voor huishoudelijke hulp door het rijk met ongeveer 40% was gekort.

De gemeente Geertruidenberg heeft het grootste gedeelte van deze korting zelf binnen de eigen begroting opgevangen. Wel was de gemeente toen genoodzaakt om nog twee, relatief kleinere, wijzigingen in de huishoudelijke hulp door te voeren. Het ging hierbij om:

Het invoeren van snipperdagen;
Het anders organiseren van de was- en strijkservice.
De eerste wijziging hebben wij inmiddels doorgevoerd (per 1-1-2016). De snipperdagenregeling blijft gewoon van kracht. Over de tweede wijziging hebben we u eerder laten weten dat u halverwege 2016 meer informatie zou krijgen.

Heroverweging raad
De bezuiniging op de was- en strijkservice is heroverwogen in de raadsvergadering van 14 juli. De gemeenteraad was unaniem van mening dat deze bezuiniging op de was- en strijkservice inmiddels niet meer zo dringend is. Er is namelijk een overschot binnen de ontvangen gelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook vond de gemeenteraad dat er voor gebruikers van huishoudelijke hulp nadelen kleven aan een eventuele verandering van de was- en strijkservice.

Conclusie
Kort samengevat is dus de conclusie: “de bezuiniging op de was- en strijkservice is van de baan”. Dit is goed nieuws voor onze inwoners, die binnen de huishoudelijke hulp ook een indicatie hebben voor de was- en strijkservice. Er treedt dus géén wijziging op in de was- en strijkservice: uw vertrouwde huishoudelijke hulp blijft uw was en uw strijk verzorgen!

Bron; Gemeente Geertruidenberg  , actueel-nieuws.