Privacyverklaring

Privacyverklaring   (versie 24-9-2018)

Dit is de privacyverklaring van Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg (SWOG) gevestigd aan de Venestraat 18 in Geertruidenberg. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt SWOG uw persoonsgegevens.

Voor de SWOG is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij de SWOG veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom een privacyverklaring?
We hebben in deze privacyverklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
U kunt lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Doeleinden van verwerkingen:
• Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst of deelname aan een activiteit;
• Voor het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
• De behandeling en afhandeling van uw hulpvraag;
• Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
• Voor het versturen van onze nieuwsbrief, als u daarvoor toestemming heeft gegeven;
• Om kosten te declareren bij de kredietbank (indien van toepassing);
• Voor klanttevredenheidsonderzoeken;
• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Wanneer mogen wij uw gegevens verwerken?
De SWOG mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben.
De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
• Uw toestemming;
• De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen om een overeenkomst te sluiten of voor de uitvoering van onze dienst of activiteit waaraan u deelneemt;
• Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de SWOG.

De gegevens die SWOG verwerkt
De SWOG verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien noodzakelijk. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt;
• Voor- en achternaam, aanhef/geslacht
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Indien van toepassing verwerken wij ook:
• Bankrekeningnummer (voor onze betaalde diensten/activiteiten en salarisadministratie/onkostenvergoeding)
• BSN-nummer (alleen bij aanvraag IB60 i.v.m. korting maaltijden of bij aanvraag VOG)
• WA-verzekering en/of rijbewijs (alleen gegevens inzien bij chauffeur of deelnemer bij vervoersvraag)
• Geboortedatum
• Niet-reanimeren-verklaring (voor abonnees personenalarmering indien u niet gereanimeerd wilt worden)
• Contactgegevens van familie of naasten als dat nodig is voor de dienstverlening
• Informatie over uw hulpvraag
• VOG (voor medewerkers en vrijwilligers)
• Beeldmateriaal (foto’s)
• Curriculum vitae (alleen voor sollicitanten/medewerkers)
• Kopie ID en salarisgegevens (alleen voor medewerkers)
• Informatie die u zelf verstrekt, zoals op formulieren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Gegevens over zaken zoals afkomst of religie worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening.

Delen met anderen
De SWOG verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De SWOG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te verwijderen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens bewaren wij zeven jaar op grond van een financiële en/of fiscale verplichting. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd en vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en recht op gegevens te beperken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking sturen naar onze coördinator, mevrouw A. van de Steeg, a.vandesteeg@swog.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. De SWOG zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Cookies en Google Analytics
De SWOG gebruikt functionele cookies om haar websites naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.
De SWOG maakt voor haar websites gebruik van cookies voor statistiek op basis van Google Analytics. Hiermee houden we bij hoe bezoekers onze website gebruiken en maken we statistische rapportages. Op deze manier kunnen wij onze websites nog beter afstemmen op de wensen van bezoekers. De Analytics-cookies worden geanonimiseerd en maximaal 26 maanden bewaard om gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierna worden de gegevens verwijderd. De SWOG staat Google niet toe de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, verlies of diefstel. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden ingezien en verwerkt door personen die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. Al onze medewerkers en vrijwilligers zijn verplicht tot geheimhouding.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.swog.nl.

Contactgegevens
Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg
Venestraat 18
4931 BP Geertruidenberg
T: 0162-520706
info@swog.nl
www.swog.nl

Mantelzorgwaardering Geertruidenberg

Bent u een mantelzorger?

Zorgt u voor een gezins-of familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in uw directe omgeving die zorg- of hulpbehoevend is?

Lees dan onderstaande flyer eens door…

 

Flyer Mantelzorgwaardering Geertruidenberg 2017

`Klik en Tik` cursus.

Theek5 heeft weer een nieuwe `Klik en Tik` cursus gepland dit najaar.

Kijk voor meer informatie op:

http://theek5.lerendoeje.nu/activiteiten/481181.Klik-en-Tik—ook-jij-kunt-de-mogelijkheden-van-internet-onder-de-knie-krijgen.html

Wehelpen…Geertruidenberg,

880-27-092-wehelpen-lokaal-logo_geertruidenberg_nl_rgbWeHelpen Geertruidenberg: de kracht van elkaar

Sinds augustus 2016 kunnen mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een hulpvraag terecht op www.wehelpen.nl/geertruidenberg. Op deze website kunt u hulp vragen en aanbieden, maar ook een hulpnetwerk organiseren rondom een naaste. Hieronder leest u meer over het ontstaan en het doel van WeHelpen Geertruidenberg. Ook vindt u hier waar u terecht kunt voor meer informatie.

Het ontstaan van WeHelpen
Coen van de Steeg werd in 2008 van zijn fiets gereden. Op de intensive care van het ziekenhuis werd hij wakker met hersenletsel. Het revalideren kostte heel veel tijd, heel veel energie. Zijn vrouw draaide overuren. Naast de zorg voor hun jonge gezin en een drukke baan, vroeg ook haar man om de nodige aandacht. Hoe lang houd je zoiets vol? Daar heb je hulp van anderen bij nodig!

Coen kon weinig prikkels verdragen. Bezoek van vrienden, hoe goedbedoeld ook, was geen succes. Zelfs een telefoongesprek kostte hem teveel kracht. Hij ontdekte de wondere wereld van Twitter, en kwam in contact met Maaike Schnabel. Zij was aan het herstellen van borstkanker. Maaike wilde net als Coen iets doen, en niet alleen op de bank zitten. Ze wilden graag, binnen de mogelijkheden van hun kunnen, een ander helpen. Ze wisselden ideeën uit, en WeHelpen was ontstaan!

Vanzelfsprekend helpen
WeHelpen is een website waarop mensen gratis hulp kunnen aanbieden en vragen. Dit varieert van activiteiten als de hond uitlaten tot boodschappen doen. Van de heg snoeien tot schilderles tijdens een kopje koffie. Ook kunt u als mantelzorger de hulp rond uw naaste organiseren door gebruik te maken van de agenda en het logboek op WeHelpen. Het is een succes, al tienduizenden mensen hebben zich aangesloten. Met WeHelpen kunt u kiezen wat bij u past en wanneer het u uitkomt. Het resultaat: een goed gevoel omdat u de dag van iemand anders wat mooier hebt gemaakt!

WeHelpen Geertruidenberg

In april 2016 sloot de gemeente zich aan bij WeHelpen. In samenwerking met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties richtte zij de lokale website www.wehelpen.nl/geertruidenberg op. Via deze website kunt u na aanmelding het hulpaanbod en alle hulpvragen binnen de gemeente Geertruidenberg bekijken. Zo heeft u altijd een overzicht van het hulpaanbod, de hulpvragen en het WeHelpen-nieuws bij u in de buurt. Daarnaast blijft het natuurlijk mogelijk om het hulpaanbod of de hulpvragen in nabijgelegen gemeenten te zien, evenals het landelijke overzicht.

Hoe werkt het?

Wilt u ook iemand helpen, heeft u een hulpvraag of wilt u een hulpnetwerk organiseren? En wilt u uw eigen dag of die van een ander wat mooier maken? Ga dan naar www.wehelpen.nl/geertruidenberg en maak een account aan. Vervolgens kunt u op een eenvoudige en veilige manier gebruik maken van alle mogelijkheden binnen WeHelpen. Want met elkaar komen we verder!

Meer informatie en WeHelpen-corners
Op www.wehelpen.nl/geertruidenberg vindt u onder ‘Wat is WeHelpen?’ meer informatie over (veilig) gebruik van WeHelpen Geertruidenberg. U kunt ook contact opnemen met medewerkers van WeHelpen Geertruidenberg via geertruidenberg@wehelpen.nl.

Vanaf augustus 2016 hebben de deelnemende organisaties WeHelpen in hun werkzaamheden geïntegreerd. Naast de gemeente zijn dit tot nu toe Thebe wijkverpleging Geertruidenberg, Ledenvereniging Thebe Extra, Stichting voor kruiswerk in de gemeente Geertruidenberg, zorgorganisatie Het Hoge Veer, welzijnsorganisatie TREMA, zorgorganisatie De Riethorst Stromenland, welzijnsorganisatie HOOM/Surplus en welzijnsorganisatie SWOG. Tijdens contactmomenten of activiteiten van deze organisaties kunt u dus kennismaken met en gebruik maken van WeHelpen Geertruidenberg.

Daarnaast is het mogelijk om op de volgende momenten bij onderstaande punten binnen te lopen:

  • ’t Kardeeltje (Kardeel 139A, Raamsdonksveer) – iedere donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
  • Ontmoetingspunt Raamsdonk (Kerkplein 5, Raamsdonk) – iedere vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
  • Bibliotheek Raamsdonksveer/Geertruidenberg – tijdens openingstijden
  • Spreekuur Ledenvereniging Thebe Extra (Walgang 77, Geertruidenberg) – iedere woensdag van 12.30 uur tot 13.30 uur

Hier zijn WeHelpen-corners geplaatst en zijn getrainde vrijwilligers aanwezig om uw vragen te beantwoorden en u onder het genot van een kopje koffie of thee te helpen bij het gebruik van de website www.wehelpen.nl/geertruidenberg.

 

 

Bewegen in het water

Bewegen in het water, zoals aquajoggen of zwemmen, is een ontspannende bezigheid. U kunt ervoor kiezen om individueel te gaan bewegen in het zwembad, maar in gezamenlijk verband onder begeleiding van een docent is ook een prima mogelijkheid. De SWOG heeft diverse zwemgroepen waarbij naast het sportieve aspect de gezelligheid voorop staat. U bent van harte uitgenodigd een proeflesje mee te doen. Heeft u moeite om zelfstandig naar het zwembad te gaan of bent u bang dat u ondanks uw lichamelijke gesteldheid niet in staat bent om mee te doen?  De SWOG helpt u graag verder, schroom dan ook niet om contact op te nemen , telefoonnummer 0162-520706 , (www.swog.nl), of met de coördinator van de zwemgroepen, Jeanne Zijlmans, telefoonnummer 0162-513388. Het zwemmen vindt op maandagmiddag en dinsdagochtend plaats bij Arendse Health club (Haven 23 , 4941 DE Raamsdonksveer).

 

Activiteiten Ouderenbond Geertruidenberg

Wekelijkse activiteiten zijn:

– maandagmiddag > biljarten

– maandagmiddag > een zeer gezellige dames knutselgroep

– dinsdagmiddag > biljarten

– woensdagmiddag > kaartmiddag, Rikken, Jokeren en Klaverjassen. Bij deze activiteit zijn  ook niet

leden welkom, aanvang 13.30 uur

– donderdagmiddag > biljartcompetitie

– vrijdagmiddag  vrij inloop voor alle 50 plussers uit de gemeente, tevens vrij  biljarten, dus ook niet

leden zijn welkom.

Het gebouw staat uiteraard iedere middag voor alle ouderen open voor een kopje koffie of thee en een praatje. Het is een gastvrij huis, het is belangrijk voor ouderen die zich eenzaam voelen, of een moeilijke tijd mee maken dat er een plek is waar men naar toe kan gaan, zonder dat daar een verplichting is om ergens aan deel te nemen.

1e Zondag van de maand: aanvang 13.30 uur inloopmiddag .Bij binnenkomst een kop koffie / thee gratis.

2e Dinsdagavond van de maand: bingo aanvang 19.30, zaal open 18.15 uur.

Deze bingoavonden trekken altijd veel bezoekers, dit vanwege de gezelligheid en tevens de mooie bruikbare prijzen die zijn te winnen, er worden 11 rondes gespeeld, 6 maal een boodschappen ronde,  2 maal een koffie en 2 maal een vleesronde.

Als laatste wordt een hoofdronde gehouden,met een zeer mooie hoofdprijs, tevens wordt er in de pauze een gratis loterij gehouden waar een mooi goed gevulde boodschappen tas wordt weg gegeven.

3e Zondag van de maand: aanvang 13.30 uur inloopmiddag .Bij binnenkomst een kop koffie / thee gratis.

Alle bovenstaande activiteiten vinden plaats in het gebouw `Vestingzicht`, Burg. Allardstraat 2a in Geertruidenberg. Wilt u meer informatie of over een bepaalde activiteit, kan dat elke middag in ons gebouw Vestingzicht – Burg. Allardstraat 2a in Geertruidenberg.